Stichting Claire Foundation is ontstaan op 19 augustus 2011. Het initiatief voor Stichting Claire Foundation  is genomen door mensen die zelf zijn opgegroeid in Burundi maar door omstandigheden moesten vluchten.lees meer...

 

 

Op 5 februari 2014 zijn wij, de voorzitter en de coördinator/adviseur van Stg. Claire Foundation, vertrokken vanaf Brussel richting Burundi.

lees meer...

 

De doelstelling van dit project is om de gezondheidszorg te verbeteren in Burundi en voornamelijk in de armste wijk van Bujumbura Kinama.
Het gezondheidscentrum Regina Pacis van Kinama heeft haar deuren geopend vanaf 5 februari 2011.

lees meer...

 

De doelstelling van dit project is eveneens het verbeteren van de gezondheidszorg in deze zone van Bujumbura, Nyakabiga, met steun van Claire Foundation is het mogelijk om dit succesvol te laten verlopen.

Het gezondheidscentrum CUBAHIRO van Nyakabiga heeft nooit steun ontvangen van de regering. Integendeel, het gezondheidscentrum steunt het beleid van de regering in het kader van gratis vaccinatie en vrijwillige testen voor HIV AIDS door het verstrekken van service aan de bevolking.

lees meer...
1