Burundi  AIDS wezen  Project

Het verstrekken van 50 AIDS-wezen met voedsel, schoolgeld, uniformen, schoenen en medische zorg.

 

Lokatie: Afrika, Burundi
Jaardoel: € 172,000.00

Achtergrond / Geschiedenis

 

Burundi is een van de vele Afrikaanse landen waar veel mensen getroffen zijn door HIV / AIDS hebben. De verspreiding van hiv / aids brengt Burundi tussen de landen die sterk hebben geraakt door deze pandemie in de wereld.

Burundi heeft 250.000 mensen die leven met HIV / AIDS. Onder hen zijn 220.000 volwassenen vanaf 15-49 jaar oud en 130.000 vrouwen. Volgens de gegevens van UNAIDS, 25.000 mensen gestorven ten gevolge van hiv / aids in Burundi en 200.000 zijn wees. Het merendeel van de jongeren die met HIV / aids zijn tussen de 15-24 jaar oud. We hebben veel kinderen van 0-14 jaar, die getroffen zijn door HIV / AIDS. Sommigen van hen zijn wezen van een ouder of beide en deze kinderen zijn in de grote behoefte aan hulp.

De Burundese Alliantie tegen aids heeft problemen bij het verkrijgen van voldoende middelen om de behoeften van alle kinderen te ontmoeten. Op dit moment willen wij 50 kinderen die getroffen zijn door HIV / AIDS helpen. Deze kinderen zijn in grote nood aan voedselrijk vitaminen, medische behandeling en de voortzetting van hun opleiding.

De Burundese Alliantie tegen aids met wie we samenwerken, heeft veel dingen bereikt en in het bijzonder, het verlenen van dringende voedselhulp voor vluchtelingen en kinderen in Burundi. Het verstrekken van kleding aan die kinderen, betalen van schoolgeld voor 100 aidswezen, het kopen van schooluniformen en onderwijs materialen voor die 100 kinderen. Zij geven ook zaden, rijst, bonen, maïs, groenten, kunstmest en de landbouw apparatuur aan arme mensen. Zij  leren vrouwen lezen en schrijven. De Burundese Alliantie tegen aids heeft veel mensen geholpen in Burundi fysiek, emotioneel, economisch en geestelijk.

Doelen & Doelstellingen

* Het verstrekken van lichamelijke hulp aan kinderen die getroffen zijn door HIV / aids in Burundi.

* Het verbeteren van de omstandigheden van het leven van kinderen die getroffen zijn door HIV / AIDS in Bujumbura Burundi.

* Het verstrekken van voedsel rijk aan vitaminen en medische behandeling van 50 kinderen voor een schooljaar.

Activiteiten Plan

* De aankoop van voedsel

* Betalen van schoolgeld voor kinderen.

* De aankoop van schooluniformen.

* De aankoop van educatief materiaal.

* Betalen voor medische behandeling.

Projectresultaten

* Aids-wezens zullen een goede gezondheid hebben

* Kinderen zullen goed worden opgeleid

Project Indicatoren

* 50 AIDS-wezen zullen goed worden gevoed, rijk aan vitaminen

* 50 AIDS-wezen zullen goed worden opgeleid

Financiële Informatie

Kosten

 

Voeding 50 Kinderen (€.5,-- per dag / 1 jaar) 90.000,00
Onderwijs kosten (€ 160 per jaar x 50 kinderen) 8.000,00
Onderwijs materialen en uniformen 20.000,00
Medische zorg (per jaar) 15.000,00
Vervoer (het huren van een bus, brandstof en onderhoud voor 1 jaar) 24.000,00
Administratie 15.000,00
     
TOTAAL KOSTEN 172.000,00

Evaluatie


Het doel van het project was om 50 weeskinderen een menswaardig bestaan te geven.
Helaas is het doel niet bereikt, gezien het op dit moment van recessie zéér moeilijk is om donaties te ontvangen. Toch mogen wij van een succes spreken gezien wij in het jaar 2011 en 2012 een aanzienlijk bedrag aan giften hebben kunnen binnenhalen van bedrijven en particulieren, om enigszins ons doel te verwezenlijken. Het aantal weeskinderen die wij thans kunnen helpen is uitgekomen op 15.
De gelden die wij hebben ontvangen van donoren hebben wij geïnvesteerd in lesmaterialen voor school, schoolgeld, uniformen voor de kinderen, zorg- en medische kosten, vervoer etc.
Daarnaast hebben wij geïnverteerd in het opzetten van een kleine supermarkt, waarvan de inkomsten van de supermarkt ten gunsten komt voor de 15 weeskinderen, zodat men in de toekomst niet geheel afhankelijk behoeft te zijn van donaties.
Wij vinden dat we ons project dan ook met succes kunnen afronden, met dank aan alle sponsoren die ons hierbij hebben geholpen zodat we dit hebben kunnen verwezenlijken.